Aalto-universitetet


Uppdrag och värden

Vårt uppdrag är att bygga en hållbar framtid

Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera anger riktningen i vår levande strategi på lång sikt. I vårt arbete för en hållbar framtid tillämpar vi universitetsgemenskapens värden: ansvar, mod och samarbete. Samtidigt väljer vi de utvecklingsmål och -åtgärder som bäst tjänar vårt syfte. Dessa val utvärderas regelbundet inom vår gemenskap.

Våra värden är ansvar, mod och samarbete

Ansvar

Vi arbetar på ett hållbart sätt för allas välbefinnande och för en bättre värld.

Mod

Vi siktar högt. Vi tar oss an utmaningar med flexibilitet, kreativitet och passion.

Samarbete

Vår mångfald är vår styrka, och tillsammans åstadkommer vi mer.