Aalto-universitetet


Vår resa

Vi har ett uppdrag

Aalto-universitetets resa började år 2010 när tre universitet tillsammans bildade ett innovativt forskningsuniversitet som verkar aktivt i samhället och för en bättre värld. Aalto-universitetets nationella uppdrag är att stärka vårt lands innovationsförmåga genom förstklassig forskning och utbildning.

Tillsammans har vi kommit långt

Vi har fört samman vetenskap, konst, teknik och ekonomi, och på så vis blivit en föregångare inom våra fokusområden. Vårt campus har i snabb takt blivit ett samarbetskluster i världsklass och vi är ett av de mest internationella universiteten i Europa. 

Förändringar i vår omgivning

Världen runt omkring oss förändras oerhört snabbt – vi är mitt i en global hållbarhetskris, en teknologisk brytningstid och en omvandling av arbetslivet. Samtidigt sker en förflyttning av den globala ekonomins tyngdpunkt mot Asien. Även högskoleutbildningen förändras då efterfrågan och konkurrensen ökar, digitaliseringen stärks och finansieringen är under allt större press. I dag behövs universiteten mer än någonsin som vägvisare i de globala utmaningarna.

Vår levande strategi beaktar förändringarna i världen