Aalto-universitetet


Våra val

Vi väljer de utvecklingsmål och -åtgärder som bäst tjänar vårt syfte.

Forskning – Med siktet inställt mot toppen

Vårt uppdrag inom forskningen är att bedriva högklassig forskning och att göra genombrott inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi, samt i skärningspunkterna mellan dem. Vårt mål på kort sikt är att skapa starka kompetenskluster inom forskningens fokusområden och föra samman vårt mångsidiga kunnande för att tackla de stora utmaningarna i världen.

Utbildning – Framåtblickande lärande

Vårt uppdrag inom utbildingen är att inspirera framtidens banbrytare och stöda deras lärande. Vi börjar med att ta ett allt större samhällsansvar för examensutbildning och för livslångt lärande inom våra fokusområden. Samtidigt förbättrar vi studieupplevelsen och kvaliteten på lärandet.

Inflytande – Ett inspirerande ekosystem

En central del av vårt uppdrag är att förnya samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda. På så vis skapar vi nya lösningar på de stora utmaningarna i världen. Vårt nuvarande mål är att få med hela universitetets gemenskap – personal, studerande, alumner och partner – på att skapa ett ekosystem som främjar innovativitet, kreativitet och entreprenörskap. Vi vill vara en betydande knutpunkt för internationella nätverk.

Tre angreppssätt som genomsyrar vår verksamhet

Vi skapar lösningar på de stora utmaningarna inom våra fokusområden och i skärningspunkterna mellan dem. Vi bygger en stark och kreativ gemenskap som stöder nytänkande och som främjar en inspirerande och företagsam kultur.

1

Lösningar för en hållbar utveckling

Vi för samman våra styrkor för att skapa lösningar på de stora utmaningarna i världen och tar fram banbrytande lösningar för en hållbar utveckling av vår verksamhet.

2

Radikal kreativitet

Vi främjar en experimentell kultur genom att skapa miljöer och arbetssätt som uppmuntrar till att spränga gränser och skapa nya perspektiv.

3

Entreprenörsanda

Vi främjar färdigheter i entreprenörskap inom hela universitetsgemenskapen och stöder studentcentrerade aktiviteter och initiativ.

Framgångsfaktorer

Vi satsar på gemenskap, människor och resurser som bygger vår framtida framgång.

Samarbete och människor

Vi skapar en kultur som uppmuntrar till deltagande, nyfikenhet och samarbete och som främjar välbefinnande.

Infrastrukturer och campus

Vi satsar långsiktigt på moderna och digitala infrastrukturer samt på campusmiljön.

Tjänster och resurser

Vi utvecklar dynamiska tjänster och en databaserad verksamhet som stärker den ekonomiska hållbarheten.